1a-VUT-Červen_2019-Výstava fotografií-Fotoklub_Freeland-Vysoké učení technické v Brně