Chvíle setkání! … Lidské příběhy.

https://www.nmbbrno.cz/novinky/61-je-chvile-setkani-lidske-pribehy#